از تاریخ
 تا تاریخ
 
اجرای ویژه خبرنگاران و عکاسان نمایش

اجرای ویژه خبرنگاران و عکاسان نمایش
اجرای ویژه خبرنگاران و عکاسان نمایش

اجرای ویژه خبرنگاران و عکاسان نمایش " آیا میشناسید راه شیری را؟"

اجرای ویژه خبرنگاران و عکاسان نمایش "آیا میشناسید راه شیری را؟" نوشته کارل ویتلینگر به کارگردانی محمدعلی زمانی روزیکشنبه۱۲ اسفند ساعت۱۷.۳۰  با بازی میثم جهانگیری و  ...

اجرای ویژه خبرنگاران و عکاسان نمایش
اجرای ویژه خبرنگاران و عکاسان نمایش " ماشینری"

اجرای ویژه خبرنگاران و عکاسان نمایش " ماشینری" 7اسفند ساعت 20 در خانه نمایش انجام خواهدشد.

اجرای ویژه عکاسان و خبرنگاران  نمایش "ماشینری" نوشته وکارگردانی هادی حوری روزیک شنبه مورخ۷ اسفند ساعت ۲۰ در خانه نمایش اداره تیاتر برگزار می گردد.

اجرای ویژه خبرنگاران و عکاسان نمایش
اجرای ویژه خبرنگاران و عکاسان نمایش " ماشینری"

اجرای ویژه خبرنگاران و عکاسان نمایش " ماشینری" 7اسفند ساعت 20 در خانه نمایش انجام خواهدشد.

اجرای ویژه عکاسان و خبرنگاران  نمایش "ماشینری" نوشته وکارگردانی هادی حوری روزیک شنبه مورخ۷ اسفند ساعت ۲۰ در خانه نمایش اداره تیاتر برگزار می گردد.

"آیا میشناسید راه شیری را؟" به کارگردانی محمدعلی زمانی از 24 بهمن ساعت 17.30 در خانه نمایش اداره تیاتر اجرا می گردد.

نمایش "آیا میشناسید راه شیری را ؟"به کارگردانی محمدعلی زمانی از روز چهارشنبه مورخ ۲۴بهمن۱۳۹۷ساعت۱۷.۳۰در خانه نمایش اداره تیاتر اجرا خواهد شد.

پایان دو اجرای

پایان دو اجرای
پایان دو اجرای

پایان دو اجرای " کانفیدنشیال" و "شب بخیرمادر" و تمدیدنمایش " شهرتنهایی من" در خانه نمایش اداره تیاتر

پایان اجرای نمایشهای " کانفی دنشیال " و " شب بخیرمادر" روز پنجشنبه مورخ ۱۸ بهمن همزمان با تمدید نمایش " شهر تنهایی من" تاروز دوشنبه مورخ ۲۲ بهمن در خانه نمایش اداره تیاتر ...

کانفی دنشیال در خانه نمایش ویژه هنرمندان اجرا می گردد

اجرای ویژه هنرمندان
کانفی دنشیال در خانه نمایش ویژه هنرمندان اجرا می گردد

اجرای ویژه هنرمندان "کانفی دنشیال" در خانه نمایش

اجرای ویژه هنرمندان نمایش" کانفی دنشیال " نوشته سپیده گلتراش  به کارگردانی محسن قصری و سپیده گلتراش روز چهارشنبه ۱۰بهمن ۹۷در خانه نمایش اداره تیاترساعت ۱۷.۳۰ انجام ...

"کاندنشیال " ویژه خبرنگاران و عکاسان در خانه نمایش اجرا می گردد.

​اجرای ویژه خبرنگاران و عکاسان نمایش " کاندنشیال" روز دوشنبه یکم بهمن در خانه نمایش اداره تیاتر

اجرای ویژه عکاسان و خبرنگاران  نمایش "کاندنشیال" نوشته سپیده گلتراش نژاد به کارگردانی محسن قصری و سپیده گلتراش نژاد روزدو شنبه مورخ ۱  بهمن ساعت ۱۷.۳۰ در خانه نمایش ...