در حال بارگذاری ...
290 گروه نمایش دانشجویی در اداره تیاتررقابت می کنند.

بازبینی های بیست و دومین جشنواره بین المللی تیاتردانشگاهی ایران در اداره تیاترآغازشد.

رقابت ۲۹۰ گروه نمایش دانشجویی برای ورود به بیست و دومین جشنواره بین المللی تیاتر دانشگاهی ایران در اداره تیاتر آغازشد.

به گزارش روابط عمومی اداره تیاتر و خانه نمایش رقابت 290 گروه تیاتر دانشجویی برای ورود به بیست و دومین جشنواره بین المللی تیاتر دانشگاهی ایران از روزشنبه مورخ 1 دی 1397  در اداره تیاتر آغازگردید.

گروه های تیاتر دانشجویی با مستقر شدن در پلاتوهای تمرین اداره تیاتر  از ساعت 8 صبح تا ساعت 20 شب  در اداره تولید برنامه های تیاتر واقع در میدان فردوسی خیابان موسوی کوچه محمدآقا پلاک 34 بازبینی آثارخود را آغاز نمودند.

بنا به درخواست ستاد  بیست و دومین جشنواره بین المللی تیاتر دانشگاهی ایران بازبینی گروههای نمایشیاز روز شنبه 1 دی لغایت روز پنجشنبه 13 دی 1397 انجام خواهدشد.
نظرات کاربران